Gizlilik sözleşmemize buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKBilsis ™, Yönetim Paneli, Makaleler ve Servisler, kullanıcılarına pazarlama ve reklam hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, ziyaretçilerinin e-mail adreslerinin toplanması, e-mail kampanyası oluşturulması ve oluşturulan bu e-mail kampanyasının üye/müşterilere gönderilmesini kapsar. Bu e-mail gönderimi izinsiz e-mail (SPAM) gönderilmesi için değildir. Aşağıdaki şartlar ve yükümlülükler bu hizmetlerin kullanımı içindir.
1. Hizmet Süresi ve Bedeli
2.1 İş bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ve hizmet bedeli aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Sözleşme MÜŞTERİ’nin her kredi alımında TÜRKBilsis ™ Kullanım Sözleşmesi’nin yenilemesi gerekmeksizin geçerliliğini koruyacaktır. MÜŞTERİ tarafından ödemenin gerçekleşmesi ile Fatura hazırlanıp MÜŞTERİ’ye teslim edilecektir. MÜŞTERİ’nin sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda üyelik iptali gerçekleştirilir. Ücret iadesi gerçekleştirilmez.
2. Servisler ve Destek
2.1 Servisler bu şartnamenin ilk maddesini oluşturur ve şartname, ana başlıklar, ilgili konular TÜRKBilsis ™ tarafından değiştirilebilir. Bu şartname www.pratikposta.com sitesinden güncellenebilir.
2.2 Servisler sadece uyulması gereken bağlayıcı kurallar yerine getirildiğinde geçerlidir. Yukarıda sözü edilen servisler yasalar karşısında uygun görülmeyen ve 18 yaşın altındakiler için geçerli değildir.
2.3 Servisler kurumsal ve kişisel web sitelerinden ya da doğrudan sahibinden izin alınarak toplanmış e-mail adreslerine, duyuru, haber, kampanya v.b. e-mail gönderilmesine olanak tanır.
2.4 Gönderilen tüm epostalar ve büyüklükleri TÜRKBilsis ™ tarafından ölçümlendirilir. TÜRKBilsis ™ e-mail gönderim sayısına sadece TÜRKBilsis ™ Kullanım Sözleşmesi kapsamında bir sınır koymaktadır ancak gönderilecek dosya boyutu 100 KB (Kilobyte)’ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi bir durum söz konusu ise sistemden alınan uyarı mesajlarına uyulması gerekir.
2.5 E-Mail gönderimlerinin ücretlendirilmesi tamamen TÜRKBilsis ™ tarafından yapılmaktadır ve istenildiği zaman değiştirilebilir. TÜRKBilsis ™’e ödenen ücretlerin TÜRKBilsis ™ Kullanım Sözleşmesinde yer alan taahhütlerinin yerine getirildiği sürece geri ödenmesi söz konusu değildir. Ödemeler TÜRKBilsis ™ sitesi üzerinden kredi kartı ile ya da banka havalesi ile yapılabilmektedir. Bu yolla TÜRKBilsis ™’ın belirleyeceği deneme gönderimleriniz haricindeki kampanyalarınızı ücretlendirmesini kabul etmiş sayılırsınız. Ücretler TL (Türk Lirası) olarak ödenecektir. Ücretinizin kredi kartınızdan alınamaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. Ücretler TÜRKBilsis ™ tarafından belirlenir ve paketler sayfasından güncellenebilir.
2.6 İçeride bakiyesi olmayan ve gönderim yapmayan hesapların kapatılması hakkını TÜRKBilsis ™ gizli tutar.
2.7 Servisleri kullanabilmek için MÜŞTERİ’nin sisteme üye olması gerekmektedir. Bu üyelik sırasında tamamen MÜŞTERİ’nin kendine ait ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt ettiği bilgileri TÜRKBilsis ™ veritabanına işlemiş olur. MÜŞTERİ’nin sisteme kaydettiği şifre, e-mail gibi bilgilerin güvenliği açısından 3. şahıslarla paylaşılmamalıdır.
2.8 MÜŞTERİ’nin göndermiş olduğunuz HTML tabanlı e-mailler bazı servis sağlayıcıları tarafından görüntülenemeyebilir. TÜRKBilsis ™, MÜŞTERİ’nin yükleyeceği HTML tabanlı e-maillerin doğruluğunu test eder ancak gönderdiği kişilerin bilgisayarları ya da servis sağlayıcılarının ayarlarının bunu aynen görüntülemeye göre ayarlandığının garantisini vermez.
2.9 CSS (Cascade Style Sheet) ve benzeri arka plan, renk kodlamaları kullanılarak TÜRKBilsis ™'ın e-maillere eklemiş olduğu bilgilendirici yazıların gözükmesinin engellenmesi yasaktır.
2.10 Paket alımlarında, satın alınma tarihinden itibaren 30 gün sonuna kadar tüketilmelidir. Tüketilmeyen krediler silinir, bir sonraki aya devir etmez.
3. Sınırlamalar ve Sorumluluklar
Kullanıcı bültene abone olmayı talep ettiğinde, isim ve eMail adresi gibi iletişim bilgilerini sorarız. Kullanıcılarımızın mahremiyeti açısından her bir eMailin altında, bu eMailleri almaktan vazgeçebilmeleri için bir iptal mekanizması sunarız.
3.1 Bu anlaşma Servisler konusunda olup, bu sözleşme ile MÜŞTERİ'ye herhangi bir yazılım hakkı için kesinlikle yetki verilmez. Doğrudan ya da dolaylı olarak; beklenenin aksine uzmanlık gerektiren bir suistimal, yeniden derleme, montaj diğer taraftan kaynak ve nesnel şifreleri, temel düzenlemeleri, fikirleri, kural ve prosedürleri servislerden ya da servisler aracılığı ile elde edilen herhangi bir yazılımdan (Software), belgeden, veriden, grafikten faydalanarak ortaya çıkarmak amacı ile yapılan tüm girişimler yasaklanır; tescil edilmiş hiçbir bildiri ya da etiket kaldırılamaz, düzeltilemez, başka dillere çevrilemez yine servisler ve yazılım esas alınarak türetilmiş çalışmalar oluşturulamaz; yine servisler veya herhangi bir yazılıma ait haklar çoğaltılamaz, dağıtılamaz, teminat olarak gösterilemez, üçüncü kişiler bu konuda görevlendirilemez, bu haklar aktarılamaz ve ipotek olarak gösterilemez. Servisler MÜŞTERİ'nin kendi yerel, iyi niyetli iç işlerinde kullanılmalı yine servisler bayilik anlaşması imzalanmadığı sürece, herhangi bir yazılım çok amaçlı olarak bir hizmet ofisi şeklinde ya da üçüncü kişilerle olan kar amaçlı faaliyetlere konu olmamalıdır. Eğer servisleri herhangi bir Avrupa Topluluğu ülkesinde kullanıyorsanız Servisler ve Yazılım esas alınarak yapılan yeniden düzenleme, çeviri, suistimal montaj, türev çalışmalar oluşturma konularında herhangi bir karşı yasak "E.C. Council Directive on the Legal Protection of Computer Programs" hükümleri gereğince sizin hak ve sorumluluklarınızı değiştirmez.
3.2 MÜŞTERİ servisleri kullanırken yapmış olduğu anlaşmaya ve geçerli olan tüm yasalara uygun olarak temsil yetkisini kullanır, garanti verir, sözleşme yapar (bu yasalar Spam, gizlilik, müstehcenlik karalama ile ilgili limitsiz kanun ve politikalardır). MÜŞTERİ üçüncü kişilerle dosya alışverişinde bulunamayacağını, düzenleme ve dağıtım konuları ile ilgili olarak üçüncü kişilere kendi isteminle gönderi yapamayacağını bilmektedir. Yine bahsedilen konularda veya benzeri bir durumda ya da Servisleri kullanmanızla ilgili olarak ortaya çıkacak herhangi bir ihlal iddiası veya uygulaması konusunda her türlü zarar, kayıp, yükümlülükleri, kuruluş giderlerini, masrafları (ki bunlar limitsiz maliyetleri ve makul avukatlık ücretlerini kapsar) TÜRKBilsis ™’e tazmin edeceğini ve bu sorumluluğu taşıyacağını bilmektedir. TÜRKBilsis ™’ın MÜŞTERİ’den veya servislerini kullanımdan dolayı ortaya çıkan içeriği izleme yükümlülüğü olmamasına karşın bunu yapabilir. Servislerin kullanımında bahsedilen konuların ihlal edildiğine inanır veya bu iddia edilirse belli bir biçimde yasak getirebilir ve bu içeriği kaldırabilir üyeliğinizi sonlandırabilir.
3.3 Servisler ancak yasal amaçlara uygun olarak kullanılabilir. MÜŞTERİ kendi bölgesindeki yasalara müracaat ederek herhangi bir materyalin Türkiye Cumhuriyeti devleti veya ilgili diğer yasalarını ihlal edecek içeriğe sahip olup olmadığına öğrenmekle yükümlüdür.
Bu durum müstehcen, terör, ırkçı, tehditkar, taciz edici, onur kırıcı veya herhangi bir biçimde fikir mülkiyeti kanunlarını ve bu konuda üçüncü kişi haklarını kapsayabilir.
3.4 Servislerin çeşitli özelliklerinin kullanımı ile TÜRKBilsis ™ MÜŞTERİ hakkında çeşitli bilgiler sağlar (isim, iletişim, kayıt gibi). TÜRKBilsis ™ bu ve herhangi başka bir teknik bilgiyi kullanabilir, MÜŞTERİ’nin Servisleri kullanmaktaki etkinliğini arttırmak amacı ile kendi sunumlarını yönlendirebilir ya da ayrıca iletişim kurabilir.
3.5 TÜRKBilsis ™ MÜŞTERİ’nin herhangi bir üye listesini ya da müşteri bilgilerini servislerde kastedilenden başka bir amaçla kullanamaz.
3.6 TÜRKBilsis ™ tarafından zaman zaman yenilenen gizlilik politikalarını MÜŞTERİ’nin benimsemesi ve sürdürmesi gerekir.
3.7 Elektronik haberleşme yasası gereğince, MÜŞTERİ gönderimini gerçekleştirdiği email listesinin onaylı olmasından kendisi sorumludur.Gönderdiği tüm içerikdeki gereklilikler (Üyelikten çıkma linki ile kullanıcının tekrar email almasını reddetme hakkı) MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.
4. Sonlandırma
4.1 TÜRKBilsis ™, MÜŞTERİ’nin bu kuralların birinin ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda bu sözleşmeyi ve Servisleri herhangi bir zamanda sebepli veya sebepsiz beyanla ya da beyansız bir biçimde sonlandırabilir.
4.2 TÜRKBilsis ™ sonlandırma tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde arşivinizdeki bilgileri silebilir.
4.3 MÜŞTERİ hesabını 120 (yüz yirmi) günden daha uzun bir süre içinde işletmezse aktif olmayan duruma düşer. TÜRKBilsis ™ bu hesabı aktif olmayan olarak işaretler. Aktif olmayan hesaplar 30 (otuz) gün içerisinde aktif hale getirilmelidir aksi halde hesap ve ilgili veriler özellikle üye katılımları TÜRKBilsis ™ veri bankasından düzenli bir biçimde çıkartılabilir.
5. Yetkinin Reddedilmesi; Düzeltmeler
Servislerin kullanımı ve MÜŞTERİ tarafından oluşturulan servisler ile ilgili herhangi bir öngörü ve bunlara dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerdeki risk MÜŞTERİ’ye aittir. TÜRKBilsis ™ Servisleri yayınlarının kesilmeyeceğini ya da hata kodu vermeyeceğini garanti etmez aynı zamanda Servislerin kullanımından doğan sonuçlarla ilgili olarak da garanti vermez. Servisler dolaylı olarak sağlanır ve TÜRKBilsis ™ sınırlı, özel amaçlara uygun, ticari olduğu kanıtlanmış, anlaşmaları bozmayan, her türlü ifade edilen, işaret edilen, kapsayan garantiyi reddeder.
Servislerin herhangi bir ihmali, başarısızlığı durumunda MÜŞTERİ’nin yegane çözümü, TÜRKBilsis ™’ın ticari makul gayretleri ve servislerin düzeltilmesi ve onarılması yönünde olmalıdır.
6. Yükümlülüğün Sınırlandırılması
Her halükarda bahsedilen konulara rağmen TÜRKBilsis ™’ın herhangi bir sebeple MÜŞTERİ’ye karşı zararlardan dolayı sorumluluğu bulunursa eylemin biçimine bakmaksızın (anlaşma olup olmadığına, haksız fiile ki bu ihmali kapsayabilir ürün sorumluluğuna vs.) TÜRKBilsis ™’ın MÜŞTERİ’ye karşı olan sorumluluğu MÜŞTERİ’nin Servisleri için ödemiş olduğu bedele oranla sınırlandırılacaktır. Bazı yasal prosedürler yoksun bırakmaya, ikinci derecedeki ve sonlandırma ile ilgili zararları hariç tutmaya ve sınırlandırmaya izin vermediği için bu sınırlamalar ve hariç tutmalar MÜŞTERİ içinde uygulanamaz.
7. Servisler Veya Teknik Bir Verinin İhracı
Servisleri veya bağlantılı herhangi bir teknik veri içeren ürünü Türkiye ya da uygulayıcı diğer ülkelerin düzenlemelerinin, kanunlarının, sınırlamalarının ihlali ile bu ürünlerin yer değişmesine ve ihraç, yeniden ihraç işlemlerine MÜŞTERİ izin veremez.
8. Çeşitli Konular
8.1 Anlaşmanın herhangi bir şartı uygulanamaz veya geçersiz olarak kabul edilirse bu şart sınırlandırılır veya etkisi minimum gerekliliğe kadar indirilir, böylece sözleşmenin gücünün, etkisinin ve uygulama alanının sürekliliği sağlanır.
8.2 TÜRKBilsis ™ ve MÜŞTERİ aynı kanıda olmalı ki anlaşmanın eksiksiz ve tarafların karşılıklı anlayışına ait özel beyanların, daha önceki her türlü yazılı ve sözlü anlaşmanın iptali veya yerine yenisinin ikamesi ve sözleşmenin ana konusu ile ilgili tüm anlayışlar, feragat edilen, vazgeçilen, düzeltilen konular bu metinde düzenlenenlerin haricinde her iki tarafın imzası ile olmalıdır. Bu anlaşma ile mevcut yasalar ve eşdeğerleri altında herhangi hak ve düzeltmenin uygulamasında meydana gelebilecek bir gecikme ve ihmal, bu hakkın kullanımı veya düzeltmenin feragatinden dolayı olduğu düşünülecektir.
8.3 Bu anlaşmanın bir sonucu olarak bayilik anlaşması dışında, ortaklık, ortak girişim, iş imkanı yaratılamaz ve TÜRKBilsis ™ ile bağlantılı olarak hiç bir biçimde MÜŞTERİ yetki sahibi olamaz.
8.4 Anlaşma çerçevesi altındaki herhangi bir hakkın kullanımı sonucu oluşabilecek bir ihtilafta haklı olan taraf masraflarının ve avukatlık ücretinin karşılanması konusunda hak sahibidir.
8.5 Anlaşma kanun maddelerindeki ihtilafa, kanunlara ve tercihe bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti devlet yasaları tarafından yönetilecektir. Anlaşma ile ilgili tüm yasal mevzular Türkiye’de devlet mahkemelerine götürülecektir.
8.6 TÜRKBilsis ™, yurtiçi ve yurtdışında bulunan sunucu ya da sunucularla hizmet vermektedir. Bu sunucularda oluşabilecek arıza, elektrik kesintisi ve benzeri limitsiz oluşabilecek sebeplerden dolayı meydana gelen veri kayıplarından sorumlu değildir.
9. Sistem Gereklilikleri
TÜRKBilsis ™’ı kullanmak için bir Windows PC ve İnternet Explorer 6.0 veya daha yüksek bir versiyonu gerekmektedir. Ayrıca bir internet bağlantısı lazımdır. TÜRKBilsis ™ Macintosh, Linux veya diğer platformlarda sınırlı bir biçimde işleyebilir.
10. E-Mail Gönderme Kurallarına Uyma
Tüm TÜRKBilsis ™ müşterileri Servisler aracılığı ile e-mail gönderirken CAN SPAM tüzüğü kurallarına ve TÜRKBilsis ™’ın Anti- Spam politikalarına uymalıdır. Böylece TÜRKBilsis ™ sistemiyle gönderilen e-mail mesajlarında aşağıdaki şartların yerine getirilmesi istenir:
a. Tüm e-mailler tek tıklamalık üyelikten ayrıl linki içermelidir. TÜRKBilsis ™ tüm firmaları üyelikten ayrıl linki konusunda denetler. Eğer gönderide üyelikten ayrıl linki tespit edilemezse kullanıcı bilgilendirilir ve kendisine devam etmeden önce üyelikten ayrıl linki oluşturması zorunlu kılınır.
b. Tüm e-mailler firma ismi, telefon numarası gibi göndericinin iletişim bilgilerini içermeyebilir.
c. Tüm e-mailler alıcının mesajı niçin aldığına dair bir beyan içermelidir. Örneğin; bu e-maili xxx.com’daki e-mail listemizi işaretlemiş olmanızdan dolayı XXX şirketinden almaktasınız.
Bu üç madde TÜRKBilsis ™ ISP’leri ve lekesiz programları ile kendi unvanını sürdürmesi konusunda belli bir öngörü sağlayacaktır. Eğer MÜŞTERİ’nin firma bilgileri herhangi bir zamanda bir AOL ya da RBL alıcı tarafından SPAM olarak tespit edilirse veya Spamhaus.org tarafından Spam listesine alınırsanız TÜRKBilsis ™ MÜŞTERİ’nin hesabını iptal etme konusundaki haklarını saklı tutar.
11. E-Mail Ve İzin Uygulamaları
12.1 Servisler aracılığı ile gönderilen her mesaj üyelikten ayrıl linki veya üyelerin kendilerini MÜŞTERİ’nin postalama sisteminden çıkarabilmelerine izin veren düzenekleri içermelidir. Bu biçimdeki linkler MÜŞTERİ’nin mesajı gönderdiği tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde işlevsel kalmalı ve TÜRKBilsis ™ bu konuda bilgilendirilmeli ve ikna edilmelidir.
11.2 Her türlü kullanım, giriş, alım iznine dayanan listeler aracılığı ile olacaktır (not: satın alınmış listeler kullanılamaz, eğer bu konuda MÜŞTERİ’nin herhangi bir sorunu varsa TÜRKBilsis ™’e müracaat edecektir).
11.3 MÜŞTERİ dağıtım listelerine, haber guruplarına, Spam e-mail adreslerine postalama yapamaz.
11.4 MÜŞTERİ TÜRKBilsis ™ aracılığı ile gönderilen mesajlar ve bunun güncellemesinden, üye olmayanların taleplerinin 10 gün içinde işlemden geçirilmesinden, düzeltme ve incelemelerden sorumlu olduğunu bilmektedir.
11.5 MÜŞTERİ TÜRKBilsis ™ aracılığı ile gönderilmiş olan postalar alıcılar tarafından aşırı şikayetlere sebep olabilir. Gizlilik mevzu olduğu için TÜRKBilsis ™ MÜŞTERİ’nin kampanyaları sonucu ortaya çıkan bu tip şikayetlere sebep olan kişilerin e-mail adreslerini MÜŞTERİ ile paylaşmaz. MÜŞTERİ düzenlediği kampanyaların endüstri normlarında aşırılığa giderek bu tip şikayetlere neden olmasını engellemeli. TÜRKBilsis ™ kendi takdir yetkisinde endüstri ortalamalarına göre MÜŞTERİ’nin şikayet seviyesini belirleyecek ve bu tespit bu anlaşma altındaki tüm amaçlar için kesin ve bağlayıcı olacaktır.
11.6 TÜRKBilsis ™ kendi takdir yetkisinde ve aynı şekilde MÜŞTERİ’nin TÜRKBilsis ™’ın Anti-Spam politikalarını uygulama ve postalama izinlerini ihlal edildiğine inanırsa Servisleri herhangi bir gönderme yapmaksızın MÜŞTERİ’nin girişini durdurabilir.
12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Gizlilik sözleşmemize buradan ulaşabilirsiniz.